18 Mart 2023 Cumartesi

Chatterton'un ÖlümüMezarla kavgası vardı araya girmek çetin
Tanrıyla senli benliydi anlamaz, alkışlardık
Düştü bir soğuk gecede peşine hayaletin
Kelebeklerin peşine - gencecikti, pek yazık

Yeni şarkılar aradı - akislerle yetindi
Yeni renkleri özledi - bulamadı burada
Belki Kuzey Yıldızı'na şiir yazıyor şimdi
Baki kalan bu kubbede yarım yamalak sada

Kadeh yarım, sigarası yeni yanmış tablada
Öksüz kaldı nefesini miras memuru böldü
Daha çok şiiri vardır diyorken biz zulada
Apar topar yaşamıştı alelacele öldü.

M. Bahadırhan Dinçaslan

15 Mart 2023 Çarşamba

Matsievskiy'nin Gözleri-Eğilmeden ölen Oleksandr Matsievskyi'nin hatırasına-

Göz deyince ben büyük, büyük şeyler anlarım*
Her gözde başka bakar mavi, yeşil ve ela
Kimi tastamam bakar kimi ucuyla, yarım
Kimi gözde Azrail sinsin oynar mesela
Derininde bir yerde ağuş açar mezarım

Göz deyince ben büyük, büyük şeyler anlarım
Bazı kirpikler yanar cemre dökülür pul pul
Öyle sahi, uzansam sigaramı yakarım
Yahut çığlar emziren yalaz mavi bir buzul
Kaskatı keser bana bakınca bıyıklarım

Gözler, gözler ıtırlar bir ruhun mayasını
Bir pul altın çapağı sıçramış teraziden
Her gamzesi varaklar Mamay'ın rüyasını
Bazı gözler baktı mı tarih bakar maziden
Saklar derinlerinde öksüz coğrafyasını

Kimi göze bakılmaz gözü dağlar haşmeti
İtil Yayık arasın basan seller gibidir
Her kırpışta bastırır kızılca kıyameti
Sanki sonrasız günün ebedi sahibidir
Çatık kaşları meşum - saklar şom alameti

Allah'a posta koyan Azazil gibi mağrur
Ben O'nun gözlerini anlarım göz deyince
Dikilip baktığında kancık soyu kudurur
Slava Ukraini! Ayeti yedi hece
Bir put gibi dikilir küffara ferman okur!

Bahadırhan Dinçaslan

11 Mart 2023 Cumartesi

Türk'ün Yüzü Bayraktır
Korkma nişansız kaldım diye kalabalıkta;
En karanlık gecede parolan bu ışıkta:
Kurdun yüzü mübarek, Türk'ün yüzü bayraktır.

Daraltmasın göğsünü gördüğün bunlu rüya
Ey bin yıldır elini çöz denilen Kurtkaya
Sen bırakma elimi, düşmanına bıraktır

Nasıl örterse bahar bozkırın üzerini
Bu zavallı ve yetim milletin kaderini
Kendi azmi, kararı yine kurtaracaktır.

M. Bahadırhan Dinçaslan

15 Şubat 2023 Çarşamba

Zelzele Ağıdı
Ben bu dağları bilirdim evim barkımdı dağlar
Suyun içer nimetin yer havasını solurdum
Pusulamdı bunlu günde zirvelerine bakar
Kıblemi nerede olsam dağlar ile bulurdum

Dibek Dağı'ndan Binboğa avaz etsen duyulur
Bozhüyük'ten İncemağra bir yürük atın harcı
Soğukpınar'ın üstünde alaca gün koyulur
Dağa kaçardık susadan görününce aşarcı

Bu dağlarda pusu attı Gizzik Duran gavura
Bu dağlara adak verdik havuttan kaç bebeği
Ziyaret'te top atışı kaldırırdı sahura
Ayılarla güreşti bu dağların kelebeği*

Şimdi ufkum dağ yetimi gözlerim dağ öksüzü
Gözeler mi küstü bana çatlak dudağım çorak
Hangi dağın iyesini kızdırdı Afşin düzü?
Kim derdi ki evim barkım üstüme yıkılacak?

Gök göçtü de yer yarıldı dağ devrildi yuvama
Bozgun oldu Elbistan'dan Gavur Dağı'na Bozok
Hatıralar havsalamda yerli yerinde ama
Dağlarım yerinde yok.

Bahadırhan Dinçaslan

*Kelebek ok yay almış ava şikare çıkmış / Donuzları korkudur ayuları koçmağa.

30 Ocak 2023 Pazartesi

Koçaklama

-Oğlum Elçibey Duran'a-

İçenin ciğeri buzul kesilir
Bizim yaylaların suyu sert olur
Yiğit olan böbürlenir, kasılır
Hasmına öğünen civanmert olur

Erimiz zorludur şeytanın dölü
Binse taşağını taşımaz tülü
Kavgayı duyunca sağalır ölü
Beşikte balalar büyür kart olur

Yazgılı kıvılcım bulur kavını
Pazudan devşirir demir tavını
Şahin kocasa da vermez avını
Aslı kurt yavrusu gene kurt olur

Miğferi kanatlı Avşar bazları
Peşinde gezdirir umum kızları
Dar gelir diyar-ı Rum'un düzleri
Göçü Arş'a çeker, konar yurt olur

Meydana çıkınca gardaşı komaz
Paşaymış, sultanmış birin masimez
Bin adem böğürtür bana mı demez
Tayı berelense ona dert olur

Yörüğün sefası bura kadarmış
Yedi yerden yayla yolunu sarmış*
Hasmın sancağında üç hilal varmış
Elçibey gülümser hilal dört olur

M. Bahadırhan Dinçaslan

*"Çukurova'da bulunan Afşar Aşireti'nin yaylaya çıkarken kullandığı dört yolun görevlendirilen beyler tarafından kesilmesiyle aşiretin yaylaya çıkmasının ve etraftaki meskun ahaliye zarar vermesinin önünün alınacağı..."

20 Aralık 2022 Salı

Aday Olma Kılıçdar

-Neyzen'in hatırasına hürmetle-

Ne tatlı bir dede idin huysuz ihtiyar oldun
Bahçende biten gülleri kendi elinle yoldun
Boş bir tenekeymişsin ki hemen cürufla doldun

Bu yaşta bir dua ile anılmaktır sana kâr
Durduk yere kargış alma aday olma Kılıçdar

Mıkdara iki yardımcı yardımcıya sekreter
Nasılsa cebinden değil bol keseden ver ha ver
Bir çüke de derman ol be yeter babacım yeter

Vizyonun yok misyonun yok varsa yoksa iftikar
Duy ki millettir bağıran aday olma Kılıçdar

Postuna dede ettiğin yadırgının düşkünü
Büyük buluşma dediğin çengi çingen düğünü
Korkum satarlarsa sana Brooklyn köprüsünü

Ucuza kapattım dersin ve edersin iftihar
Bu işlerden çaktığın yok aday olma Kılıçdar

Helalleşme derken sana hakkım haram olacak
Sana bıldır verdiğim oy tuzlu yaram olacak
Üç dalkavuk üfürüğü bize kuram olacak

Danışman diye tuttuğun beş köpektir iki har
Lafla gemi yürümüyor aday olma Kılıçdar

Partisinden ikrahı bu seçmen seninle tattı
Ne kadar yardakçın varsa hepsi çamura yattı
Bozulan asabımızdan yüksek gerilim hattı

Çek bedava elektrik bayram eylesin çomar
Faturamı dün ödedim aday olma Kılıçdar

Olma yahu olma işte güneş biziz balçık sen
Muhalefeti besleyen et biziz de kılçık sen
Duy bir daha bir ozandan bunu açık saçık sen:

Elin yumruğun yemeyen yumruğun balyoz sanar
Bize pehlivan lazım sen aday olma Kılıçdar

Deli Avşar'ın tepesi attı seni severdi
İtin mabadına yakın gördü seni de yerdi
Sen hariç bütün milletin seçim kazanmak derdi

Bundan gayrı sanma bu halk zırvalarına kanar
O götte bu don durmuyor aday olma Kılıçdar

Bahadırhan Dinçaslan

16 Aralık 2022 Cuma

Bu Kadehi Al BendenGöz kapağım ardına bir tablo dağlamış ressam
Ben fırçadan kaçıyorum gitmiyor tuval benden
Hiçbir şey olmamış gibi şurda çöküp uyusam
Eli, Eli! Yorgun düştüm bu kadehi al benden!

Bu emanet beni aştı kurt kesildim kuzuma
Ne yazdıysa o uğursuz el levh-i mahfuzuma
Bir meşum karanlık kuzgun tünemiş sol omzuma
Çökmüyor bastığım yerler - gitmiyor vebal benden
Eli, Eli! Doldum taştım bu kadehi al benden!

Üç dirhem gümüşe değmez terekem kuru takır
Başımda dikenli tacım bileklerimde bakır
Eli! Bunu hangi baba evladına yaşatır?
Ağzımı diktiler sorma mizanda sual benden
Beklemiş leş gibi şiştim bu kadehi al benden

Abamı zeytin dalına astım bir kılıç aldım
Babamı seher yeline iki nefeste saldım
Mezbahaya çekilirken direndim yolda kaldım
Bin yıl sonraki oğluma kalmasın masal benden
Celile'ye geri koştum bu kadehi al benden!

Artık senin değil benim emirlerim caridir
Cihadıma kibrim, tutkum ve arzum havaridir
İkrahım yedi iklime dört diyara saridir
Bekleme şimdiden gayrı asla itidal benden!
Eli, Eli! İşte coştum bu kadehi al benden!

Bahadırhan Dinçaslan