18 Kasım 2015 Çarşamba

Mehlika Haccı

"Dedim dilber yolunda ne çok aşıkların ölmüş
Dedi kim Kabe yolunda ölenlere hesap olmaz"
                                                       Necati Bey


Bir kadim efsanedir ki ustalar anagelir,
Tanrı bir gün hazz-ı tekvin ile hey'cana gelir,
Bir şiir yazar ki duysa cesetler cana gelir,
Özgedir ol ki ne dile ne de lisana gelir,
Nakşeder levh-i mahfuza bundan ol mana gelir;
Ki mısra boyu encamı ins ü cin mahlukatın,
                            Sen mısra-ı bercestesin duyan imana gelir!

Ey Allah'ı sarhoş eden şihab-ı ufk-u ekvan
Ey mucib-i şirk ü küfür, ey hannas-ı müselman
Künt ü kenzin beyanında mirat-ü pakta nihan
Ey Mehlika! Heftpare dil hâlâ yolun nigehban
Kerem eyle çağır beni ömür bitti el-aman!
Lebbeyk ey dilara lebbeyk cennet Allah'ın olsun
                            Ateşine İbrahim et kulun ravzana gelir

On beş bahar gül deşirdim guşe-i serpuşuna
Bir kenarı işaret kıl bende-i hamuşuna
Şeh gedadan ar eder mi himmet et berduşuna
Bari bir gecelik dahil eyle ayş u nuşuna
Müştak-ı cay-ı behiştim ilticam ağuşuna
Ne bir tüten ocağım var ne çalmaya bir kapım
                            Merhamet et kime gitsin bu Mecnun? Sana gelir

Kapılmışım gerd-i felek ömr-ü revan cûyuna
Bir bestenin ta ebede süren güft u gûyuna
Misl-i andelib meftunum ey gül-i rânâ bûyuna
Ne var hak-i payinden bir zerre konsa rûyuna
Gurbetime bir Musa sal uyup gelem kûyuna
Ol diyene bir nazire gel deyiver ne olur
                            Kapında ricacım olur şeytan vicdana gelir

M. Bahadırhan Dinçaslan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder