22 Aralık 2015 Salı

Şeb-i Yelda

"Şeb-i yeldayı müneccimle muvakkit ne bilir
Mübtela-yı gama sor kim geceler kaç saat..."

Şu çöken geceye yeminim olsun
Şüphesiz ki evvel ahir senindir
En derin uykunun sırrına medfun
Sakladığım bu cevahir: Senindir

Ayın en bakire çehresindesin
Ebedi leylîyim gıyabında ben
Şükûf-u beyaban açtı nergisin
Mecnun'um beyhude serâbında ben

Bir sabah uyanıp uykudan mahmur
Bulayım o mevud fecr-i karîbi
Davud'a nazire dilimde mezmur
Dereye susamış bir ceylan gibi

Güneşi özledim Rapunzel gökten
Sarkıt saçlarını göğe çıkayım
En uzun gecenin şakağına ben
Bir namlu dayadım... Sık de sıkayım!

M. Bahadırhan Dinçaslan

"Vel leyli izâ yagşâ."
"Ve inne lenâ lel âhırate vel ûlâ."
"Küll-i atin karib"
"Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad te, Deus."

1 Aralık 2015 Salı

Abrek

-Rus uçağını düşürerek Qwrey Zawe'nin ciğerimizdeki acısını bir nebze olsun teskin eden kahraman Türk Hava Kuvvetleri'ne ithaf olunur-

Ah bu dağlar, bozuna gül taktığı anamın
Bu dağlar, cedlerimin Rus'a tetik çektiği
Mavi gözlerle ufku tararken uzak yakın
Pınarlarında meşum bir çığın biriktiği

Kalbinde pır pır eden o en masum günahla
Temirqoy'un köyünde qaşenim benzi soluk
Kaçar, yaz geceleri söyleşirdik Allah'la
Mingitav doruğunda senli benli olurduk

Herkesten uzaktık biz, yalnız Allah'a yakın
Göğün hemen altını yurt tutmuştuk dağlarda
Munis torunlarıydık şan yürütmüş bir halkın
Nartların yeryüzünde gezindiği çağlarda

Şimdi qaşenim değil, martinimdir sardığım
Ellerim gül deşirmez, bir kınjalda, bir şaşka
Ne bir çeşme başı var geceleyin vardığım
Ne bir nazarlık cemal ayın yüzünden başka

***

Dün gece bir Kabardin kıvılcımını çaktı
Boz alışkın gözüme turkuvaz bir rüyanın
Gökler aralandı da Setenay bana baktı
Çekti omuzlarımdan cüssesini dünyanın

Karayelle sevişen Kabardin yelesince
Hafifledim ve dört nal düşmana sürüyorum
Batıda gün batarken, belli belirsiz, ince
Ufukta Setenay'ın elini görüyorum

Candan önce şereftir atamızın şiarı
Pşıkoy'a aşk olsun! Ardından yürüyelim!
Ruhlarımız ararken batıda o diyarı
Bırak cesedimizle burada çürüyelim

Gam değil ki Abrek'i Rus kasabın kestiği
Bir kıvançlı şafağın dölyatağı bu keder
Şimalden ruhumuzun kanadına estiği
Bir kartal doğar bir gün, kuzgunu şikar eder

M. Bahadırhan Dinçaslan

Abrek: Çerkes eşkıyası, Ruslara karşı gayr-ı nizami harp uygulayan direnişçilerin ismi
Temirqoy: Birebir anlamı "Timuroğlu", bir Çerkes kabilesi
Mingitav: Elbruz, Oşamafe dağına Türklerin verdiği isim, Bengü Dağ, Ebedi Dağ
Nartlar: Kafkas mitolojisinde tanrısal varlıklar
Qaşen: Sevgili
Martin: Bir tüfek çeşidi
Kınjal: Çerkes kaması
Şaşka: Çerkes kılıcı
Kabardin: Kabardeylerin yetiştirdikleri at cinsi
Setenay: Nart, kadın tanrıça
Candan önce şeref: Psem yipe nape
Pşıkoy: Bjeduğ prensi, onlu yaşlarının başında Rus savaşında şehid düşen kahraman
Şimal: Kuzey, Gemuhluoğlu'nun Şimallim şiirinde ölümsüzleştirdiği

Hava Kuvvetleri komutanı Abidin Ünal'ın da Çerkes olması güzel bir tevafuk.