18 Şubat 2016 Perşembe

Hicran

Encamı nihavend evveli mahur
Şimdi, o müjganın ıslak yarası
Haşre dek bağrımda göllenir durur

Bu kadın, evimin hüsn-ü kerimi
Omuzumda yüklerin en cesimi
Birazdan terk edip gideceğimi
Bilse de altın bir put gibi mağrur

Bir beyaz elveda, bir ince sızı
Ellerimde o müjganın yaldızı
Layemut Nisan'ı, ebedi yazı
Ardımca bıraktım ber-kadem vakur

Köşeyi dönünce sen sağ, ben sola
Gelmeyecek mevsim senle kol kola
Ey latif şemistan! Uğurlar ola
Bize kalan yalnız zevk-i tahattur

M. Bahadırhan Dinçaslan

Notlar:

-"Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden / Bulmakta teselli batan akşam güneşinden", Nihavend Şarkı
-"bir parça son yalnızlığa öncekiler hazırlıktır / insan bırakmaz sevdiğini sevmek insanı bırakır / kalırsa gözlerinin elinde yaldızı belki kalır / ney üşür kanun pırıldar udlar oldukça karanlıktır / nasıl da sevdim ne iştir bilmeden sevmeyi", Attila İlhan, Müjgan'a Aşk Şarkıları
-"Mevsim seninle kol kola gelmezse, gelmesin!", Faruk Nafiz Çamlıbel
-"Bize bir zevk-i tahattur kaldı / Bu sönen, gölgelenen dünyâda!" Ahmet Haşim