20 Kasım 2015 Cuma

Şişenin Dibi

"Üzülme, eldendir elin kısmeti
Dıramanın, garson, değil sırası
Bu, varoluşumun günlük diyeti
Şu, senin oğlanın okul parası

Bugün de göründü şişenin dibi
Müziği kapat sen. Şimdi çıkarım"
Parayı avcuna tükürür gibi
"Ölüyorum" dedim, "öyleyse varım."

M. Bahadırhan Dinçaslan

18 Kasım 2015 Çarşamba

Mehlika Haccı

"Dedim dilber yolunda ne çok aşıkların ölmüş
Dedi kim Kabe yolunda ölenlere hesap olmaz"
                                                       Necati Bey


Bir kadim efsanedir ki ustalar anagelir,
Tanrı bir gün hazz-ı tekvin ile hey'cana gelir,
Bir şiir yazar ki duysa cesetler cana gelir,
Özgedir ol ki ne dile ne de lisana gelir,
Nakşeder levh-i mahfuza bundan ol mana gelir;
Ki mısra boyu encamı ins ü cin mahlukatın,
                            Sen mısra-ı bercestesin duyan imana gelir!

Ey Allah'ı sarhoş eden şihab-ı ufk-u ekvan
Ey mucib-i şirk ü küfür, ey hannas-ı müselman
Künt ü kenzin beyanında mirat-ü pakta nihan
Ey Mehlika! Heftpare dil hâlâ yolun nigehban
Kerem eyle çağır beni ömür bitti el-aman!
Lebbeyk ey dilara lebbeyk cennet Allah'ın olsun
                            Ateşine İbrahim et kulun ravzana gelir

On beş bahar gül deşirdim guşe-i serpuşuna
Bir kenarı işaret kıl bende-i hamuşuna
Şeh gedadan ar eder mi himmet et berduşuna
Bari bir gecelik dahil eyle ayş u nuşuna
Müştak-ı cay-ı behiştim ilticam ağuşuna
Ne bir tüten ocağım var ne çalmaya bir kapım
                            Merhamet et kime gitsin bu Mecnun? Sana gelir

Kapılmışım gerd-i felek ömr-ü revan cûyuna
Bir bestenin ta ebede süren güft u gûyuna
Misl-i andelib meftunum ey gül-i rânâ bûyuna
Ne var hak-i payinden bir zerre konsa rûyuna
Gurbetime bir Musa sal uyup gelem kûyuna
Ol diyene bir nazire gel deyiver ne olur
                            Kapında ricacım olur şeytan vicdana gelir

M. Bahadırhan Dinçaslan

7 Kasım 2015 Cumartesi

Şükrü Baba'nın Meyhanesi

Meyhaneci getir, soframız kıyak
Dostuma, abime bir kadeh doldur
Dert etme hesabı sen bana bırak
Koydum ben cebime, bir kadeh doldur

Sen rakıyı usul usul dökerken
Sigara yaktırsın aklımdan geçen
Akayım içime yudum yudum ben
Vurayım dibime, bir kadeh doldur

Yabancı değil ha, bizimkilerden
Azatlı kuluyum ta eskilerden
Bir taze fıçı aç, getir kilerden
Eski sahibime bir kadeh doldur

Kafayı buldur da... Al peşin bahşiş!
Şişede sabaha çıksın meneviş
Dudakları Ebu Leheb kesilmiş
Susamış rabbime bir kadeh doldur

M. Bahadırhan Dinçaslan