6 Ekim 2015 Salı

Avşar Direnişi Destanı

-Avşar olmasa da, delişmen Avşar ruhunu yaşatan Mehmet Kürşad Yavan kardeşime ithaf olunur-

Hey ağalar düşman dizildi düze
Karşısına çıkıp varılmalıdır
Kim çıkar bu gece ardı gündüze
Bu meydanda karar verilmelidir

Koman ha leşlere sünmeli itler
Cehennemden seda versin şehitler
Yavuklusun koyup gelen yiğitler
Yar diye kılıca sarılmalıdır

Sesine ses verin uca dağların
Meyini tadarız yarın bağların
Tek bu gece cenge gelen beğlerin
Döşü dilim dilim yarılmalıdır

Yazgı yolumuzu uç uca ekler
Encamını görüp kaçmaz erkekler
Bu yolun sonunda cehennem bekler
Dört nala delişmen girilmelidir

Tenimiz al kana sedef olmalı
Alnımız oklara hedef olmalı
Kırat altımızda telef olmalı
Kalkan kolumuzda kırılmalıdır

Kahramanlık erden, kızdan değildir
Erlik bilektedir, sözden değildir
Sırtı dönük ölen bizden değildir
Daima ileri sürülmelidir

Sağlam kakılmalı atın kaltağı
Kavi bilemeli eğri bıçağı
Yirmi yıldır düşte görülen yağı
Martinin gezinden görülmelidir

Avşarın yürüsün şöhreti Çin'e
Birimiz yamaçtır tam on üçüne
Bir lağım çukuru açıp içine
Düşmanın leşleri serilmelidir

Batır der ey beğler söyledim bunca
Başımızın kefi inmeli konca
Uğraşın hengamın sesin duyunca
Köroğlu mezarda dirilmelidir

M. Bahadırhan Dinçaslan