27 Temmuz 2016 Çarşamba

Locus Amoenus

"...Yet, if they press me sharply, and harry me through the day,   
Then look for me by moonlight, 
Watch for me by moonlight, 
I’ll come to thee by moonlight, though hell should bar the way."

Bin seferden bir zaferle kapında koysam kini
Çizmelerimden silerken bir çırpıda izini
Nice dulun gözyaşıyla bulanan çamurların

Gözlerimde bir kıvılcım savaşın terekesi
Ve alnımda er nişanı hasmımın kan lekesi
Yırtsam meşum evrakını boz surat memurların

Kemancının çayırında tün sararken gündüzü
Dinlesek munis nağmesin ay vuran yüzümüzü
Eski bir dost eli gibi okşayan yağmurların

M. Bahadırhan Dinçaslan

*Kemancının Çayırı: Folklorik bir inanışta geçen, ölen süvarilerin gittiği yer.


16 Temmuz 2016 Cumartesi

Fahriye

Ey put-şikest-i nev-zuhur bir din izam eyledin
Sürdün Kabemden vatanı bana haram eyledin

Ne behişte memûlüm var ne Kevser'e eyvallah
Çün dün gece ebediyyet meyin ikram eyledin

Hicabından mah-i Hüda yarım açtı peçesin
Sen Allah'tan önce bana nuru tamam eyledin

Bir alem-i berzah içre kulun avare idi
Gözüm açtın misl-i İsa arz-ı endam eyledin

Neshi kulun fahreylesin bir gecelik bendeni
Allah'ı gökten hâl edip kaim-makam eyledin

M. Bahadırhan Dinçaslan

11 Temmuz 2016 Pazartesi

Bana Sor

Ya Rab, rûz-u mahşerde ol günahkarı bana sor
Ardı sıra bakan benim o reftarı bana sor

Müptelâ-yı gam bilir de gecenin bin rüknünü
Bin birine mudî olan intizarı bana sor

Rakib kûyunda al elvan nergis, lale, gül, sümbül
Ezelî bahar müştakı çemenzarı bana sor

Kasid-i vasl-ı pâyinim ömrüm rahımdan kısa
Ber-kadem yolum nigehban boş mezarı bana sor

Ol gamzenin ağuşunda bir elestî demdeyim
Bu sidretül müntehada rüzigârı bana sor

M. Bahadırhan Dinçaslan

9 Temmuz 2016 Cumartesi

Eski Vaveyla

-Ve Ahmed'in işi ilk rast gidiyor...-

Bir kez olsun rast gitmemiş işleriyle bir şair
Bir mide bulantısıyım ne varsa bana dair
Ardımda bir yangın yeri hala tüten külliyat

Gözbebeğim boz cehennem baktığım yer Kerbela
Leyla'ya bir raşe vermez bende eski vaveyla
Kelimeler elden düşme... Bütün mısralar bayat

Bir ıslıktır tuttursa ya içimde susan Meryem
Her gözelden bir gül alıp sen gözele pay desem
Bir türkünün ilhamının peşi sıra bir hayat

M. Bahadırhan Dinçaslan

*Her gözelden bir gül alıp sen gözele pay demişem
Şehriyar

*Koptu evden acı bir vaveyla
Odalar inledi - Leyla, Leyla!
Yahya Kemal