19 Nisan 2012 Perşembe

Düşüptür - Nazire

"Dedim, belki yar bu yana düşüptür."
Sümmanî


Ey efendim derdim sana söyleyim
Bir özge dert cism û cana düşüptür
Yalnız sana sırrımı faş eyleyim
Yâddan yana can amana düşüptür

Desem yâda anlamaz mı kınar mı
Hak her kulu bencileyin sınar mı
Akar gözüm yaşı çağlar pınar mı
Kûyuma gelen ummâna düşüptür

Gül yüzünü eyle izhar, nerdesin?
Demdir, aç ey gül-i bî-hâr, nerdesin?
Eser nesim-i nevbahar, nerdesin?
Gel ey üç cemre cihana düşüptür

Sen gelende vuslat olur toy olur
Bir olanda behişt bize cây olur
Kavl-i ezel güzellere huy olur
Gelme işve dilberâna düşüptür

Ben gelem ki felahım yanındandır
Saltanatın aşıklar canındandır
Kerem eyle sultanım şanındandır
Affet gönlüm hüsn-ü zana düşüptür

Azığım derd edip vurdum yollara
Kafiristan içre oldum avârâ
Seçilmez ki, zülüf kara, yol kara
Derdin en müşkülü bana düşüptür

Çöle döndü ummân sanıp yüzdüğüm
Ufuklardan hasretini süzdüğüm
Kervan edip yollarına düzdüğüm
Aşkın yolu senden yana düşüptür

Yedi iklimin pâyimde türâbı
Yatsam düşü, gözüm açsam serâbı...
Vuruptur serime aşkın şarabı
Cürâsından ruh divana düşüptür

Baş üstedir cefân şuh-u nazende
Ko tâkât kalmasın can û bedende
Hak ezelden mülkü taksim edende
Benim olan varım sana düşüptür

Düşte görüp pâyine yüz süreli
Ne akîlem sultanım ya hod deli
Senden başka gönlümün bir emeli
Varsa bile hep nisyana düşüptür

Tığ-ı hükmü kından sıyıran Tanrı
Daim özgeleri kayıran Tanrı
Beni sevdiğimden ayıran Tanrı
Buğz etme ki kalp isyana düşüptür...

M. Bahadırhan Dinçaslan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder