23 Şubat 2011 Çarşamba

Avşar Eşkıyası Çöllo'nun Ağıdı

Avşar Eşkıyası Çöllo'nun Ağıdı'nın bir kısmı:

...

Kayseri Rumuna bir cenk kuruldu
Ahali cem'oldu anda derildi
İçlerinden bir candarma vuruldu
Görenler seyretsin al kanı Çöllo

Erciyes Dağı'nı kantar mı tartar
Tartarım diyenin belası artar
Vaktiylen teslim ol yakayı kurtar
Öleneçe bekler zindanın Çöllo

...

Gelmemiş böylesi Adem'den beri
Sağ elinde martin belde hançeri
Altı bin Talaslı, koca Kayseri
Diktin orta yere nişanı Çöllo

Aslından neslinden Avşar'dır adın
Garip bülbül gibi dağda feryadın
Bu muydu dünyada ahdın muradın
Titretirsin Firengistan'ı Çöllo

Kızlar altın takmaz oldu saçına
Nam u şan yürüttün Çin'e Maçın'a
Gazeteler gitti Moskof içine
Namın almış Hind'i İran'ı Çöllo

Sivas vilayet de Kayseri merkez
Obada namını duyuyor herkes
Tek gözde kesmişsin üç tane Çerkez
Tavuk mu sanarsın insanı Çöllo

Bağdat'ı Basra'yı dolandın geldin
Merdoğlu mertlerin belini kırdın
Geçenki postada bin lira vurdun
Kaldı mı daha bir noksanı Çöllo

...

Atına biner de dört nala yürür
Aynalı martini dünyayı görür
Zenginden alır da züğürde verir
Yakıyor gözlerin çırasın Çöllo

...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder