20 Kasım 2011 Pazar

Chiaroscuro

Üç Bölümden (Gehinnom - Midgard - Uçmağ) oluşacak Barok Şiir üçlememin ilk bölümüdür:

Chiaroscuro

I. "Gehinnom"

Dolar ufkuna kargalar bir gece akın akın
Efsunlar seni götürür uğru bir karga gözü
Ağladığın yer cehennem işte bu kadar yakın
-Bir karga kanadı kadar- ayın karanlık yüzü

Ayın karanlık yüzünde bıçak izi bir vadi
Tanrı'nın kör bıçağının irin dolu yarası
Bir köşede ağıt yakar solan güllere Sadi
Bir kovukta uğul uğul Baki'nin son narası

Baki'nin son narasına nevâ şarkılar sızar
"Kû" diye inleyen Itrî; vadi yankı yankı "âh!"
Her köşede bir ağlayan, kendi kendinden bizâr
Her koyakta bir sevabın kanına giren günah

Günah kuşatıcı düşman günah dokuz yönlü hiç
Yedi göğün başka siyah her gece yedisinde
Herkes ait olmadığı yerde eğreti ve piç
İmzasız bir şiir gibi gözyaşı vadisinde.

M. Bahadırhan Dinçaslan

Gehinnom: Cehennem kelimesinin atası. "Gözyaşı vadisi"
Sadi: Meşhur şair
Baki: "Baki kalan bu kubbede bir hoş sâdâ imiş" diyen şair.
Nevâ: Türk musıkisinde bir makam. Burada Itrî'nin "Neva-Kar"'ına gönderme var.
Kû: Farsça "nerede?" Neva-Kar'ın güftesindeki redif.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder