5 Ekim 2010 Salı

Gelir...

"Ol bûtün hanemi teşrifini gûş etmiş meğer/Şevk-i şurideyi gördüm gelir amma, ne gelir!"

Nedim


Gelir

Gelir ol dilber vasl-ı yar ile mestan gelir
Geldikte eder def-i matem-i hicran gelir

Bir nev-hilkattir ol bûtün teşrifi şehrimize,
Adım attıkta şehr-i mevte özge can gelir

Şulesi sarar şehr-i Sitanbul'u demadem
Gûya bahr-i Aden'den dürr-ü hüsn-feşan gelir

Rah-ı aşk-ı maşuk'ul alemin çetindir kim
Civan giden pir olur ahir bî-tuvan gelir

Kınaman gördüğüm ol bûte şi'rimi layık
Kavl-i ezel kuzguna yavrusu şahan gelir

Zahid billah sen dahi mest u şeyda olursun
Kuy-u yarda öyle bir mehabetli an gelir

Ol tîğ-zeban naz ile "gideceğim..." der, kalbim
Durayazar şöyle kim hançereye can gelir

Acep midir kul olmuş dîl-i zarım ol şaha
Hakkıdır saltanat kim soyu Turan'dan gelir!

*Ek: Şair sühan arz etmez teveccüh için amma
Dil şad olur ol dem ki taltif yârândan gelir.

M. Bahadırhan Dinçaslan

Not: Siyah Beyaz Kültür Sanat Platformu Ocak 2011 sayısında yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder