19 Mayıs 2013 Pazar

Bizimdir

"Musa mest u İsa mest u Ahmed-i Muhtar mest"
Nesimi

"Sakiya, duracak zaman değildir
Fevt etmeyelim dem-i şebabı
Bir hale koy kim beni, olsun
Duşumdaki sof dahi şarabi"

Nedim

Bizimdir

Saki kurban olam doldur sagarı
Nuş etmek gerek ki hicran bizimdir
Kınama içtiğim bize ol tanrı
Kün dedi diyeli ferman bizimdir

İçersek Allah'ın emri ile biz
Dahi kavl-i peygamberi ile biz
Hazret-i Cemşid'in piri ile biz
Hüşyar olmak neye? Canan bizimdir!

Meclise gelende sagar u şişe
Biz de bir tanrıyız şaşma bu işe
Saki nazar eyle ol menevişe
Gonca güller elvan elvan bizimdir

Rakıya karışsa gözden yaşımız
Bulanır akar su düşer başımız
Acep mi peymane can yoldaşımız
Ol bezm-i ezelde peyman bizimdir

Girmeyiz biz bahs-i dinin dahline
Daima meyyaliz işin sehline
Üçünü terk ettik sabah ehline
Geceleyin iki ezan bizimdir

Yıldızlarız girmek olmaz hizaya
Deliyiz bu bahşı vermeyiz zaya
Şarabı haramdır diye Hamza'ya
Dostlar ki mecliste handan, bizimdir

Soframızda Ristû, Eflatun, Hayyam
Efrasyab, Feridun, İskender, pür-gam
İşrette, ah ile figanda müdam
Hemi bende hemi sultan bizimdir

Aşık sözü ehl-i dile dokunur
Çünki tezgahında çile dokunur
Dokunduysa bile bile dokunur
Hiciv bizim hikmet, sühan bizimdir

M. Bahadırhan Dinçaslan


"gel gamı feryadı bırak geçelim
aşk ile muhabbet bağın açalım
saki peymaneyi doldur içelim
devletlü hünkardan ferman bizimdir"

BizimdirHiç yorum yok:

Yorum Gönder